Op pad tussen Swellendam en Montagu is ons deur die buitengewone sonsondergang begroet.  Die vorige week was daar kwaai bergbrande.  Die rooklaag het die kleure en verstrooiing van lig tot gevolg gehad.  Ek het geen veranderings t.o.v. die kleure gedoen nie.


Get Adobe Flash player